Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/8/2020, Phòng GDĐT huyện Cư M’gar đã ban hành Quyết định số 109/QĐ-PGDĐT Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021 trường THCS Nguyễn Tất Thành. Danh sách chi tiết kèm theo.