Quyết định Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/8/2020, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Quyết định 1872/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Một số mốc thời gian quan trọng trong năm học đối với cấp học mầm non, tiểu học và THCS năm học 2020 – 2021 như sau:
1. Tựu trường ngày 01/9/2020.
2. Khai giảng năm học ngày 05/9/2020.
3.Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I: Bắt đầu ngày 05/9/2020, kết thúc ngày 09/01/2021 (18 tuần).
4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II: Bắt đầu ngày 11/01/2021, kết thúc vào 22/5/2021 (17tuần).
5. Ngày kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.
6. Xét công nhận HTCT tiểu học và xét công nhận TNTHCS trước ngày 15/6/2021.
7. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học (năm học 2021-2022) trước ngày 31/7/2021.
8. Ngày thi học sinh giỏi cấp tỉnh đối với giáo dục trung học cơ sở: ngày 30/3/2021
Nội dung chi tiết xem trong Quyết định đính kèm./.