Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 26/2020/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 26/08/2020
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xem văn bản Xem Online
Tải về