Bà Nguyễn Thị Trí
  • Bà Nguyễn Thị Trí
  • Kế hoạch - Tài chính
  • Kế toán
  • trint@cumgar.daklak.gov.vn
  • Đại học Kế toán