Lễ đón Bằng công nhận trường Tiểu học Lê Lợi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lễ đón Bằng công nhận trường Tiểu học Lê Lợi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Một số hình ảnh trường:
df1

df2

df3

df4

df5

df6

df7

df8