Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2020 – 2021 trường Phổ thông DTNT THCS Cư M’gar

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 05/8/2020, UBND huyện Cư M’gar đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Cư M’gar. Danh sách chi tiết kèm theo.