Công văn V/v tổ chức khai giảng năm học 2020 – 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND HUYỆN CƯ M’GAR                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 84 / PGDĐT – TH                            Cư M’gar, ngày  01 tháng 9  năm 2020

V/v tổ chức khai giảng năm học 2020 – 2021

 

Kính gửi:

– Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

– Chủ các điểm lớp Mầm non Tư thục

Thực hiện Công văn số 1252 /SGDĐT – VP ngày 25/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020 – 2021,

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

I. Tổ chức đón học sinh đầu cấp học, đón học sinh tựu trường và chuẩn bị khai giảng năm học mới

 1. Tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tạo điều kiện cho học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập và rèn luyện; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp. Các nội dung trên cần được đăng tải công khai trên Website của nhà trường để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.
 2. Thực hiện nghiêm túc quy định của UBND tỉnh về thời gian tựu trường và khai giảng năm học mới (tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên).
 3. Theo dõi, nắm chắc tình hình sĩ số học sinh ở thời điểm tựu trường; báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương khi có hiện tượng nhiều học sinh không đến trường và có biện pháp phối hợp để huy động tối đa học sinh ra lớp, nhập học. Không để bất cứ một học sinh nào vì khó khăn kinh tế mà phải bỏ học.
 4. Trong thời gian từ khi tựu trường đến trước ngày khai giảng, các trường học cần tổ chức cho học sinh tham gia lao động vệ sinh trường, lớp học.
 5. Chuẩn bị khai giảng năm học mới
 • Các trường xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng; chủ động báo cáo và mời lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương dự khai giảng tại đơn vị để động viên giáo viên, học sinh và tranh thủ sự quan tâm ủng hộ, phối hợp, hỗ trợ.
 • Trước ngày khai giảng, các đơn vị cần phối hợp với đài truyền thanh địa phương tổ chức tuyên truyền, thông tin về các hoạt động tựu trường, công tác chuẩn bị năm học, ngày khai giảng và ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường; đồng thời liên hệ với cơ quan công an để đề nghị phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày khai giảng.

 II. Tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021

 1. Thời gian

Lễ Khai giảng năm học 2020 – 2021 được tổ chức thống nhất trên toàn tỉnh vào buổi sáng ngày 05/9/2020. Thời gian tổ chức Lễ Khai giảng diễn ra trong khoảng 60 phút, bắt đầu từ 7 giờ 30.

 1. Mục đích, yêu cầu

Lễ Khai giảng năm học mới cần phải:

 • Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy cô giáo, các em học sinh; đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội;
 • Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Lễ Khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh;
 • Tổ chức Lễ Khai giảng hết sức ngắn gọn, ý nghĩa; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bạch hầu.
 1. Nội dung

Chương trình Lễ Khai giảng có các nghi thức, nội dung sau:

 • Đón học sinh đầu cấp;
 • Chào cờ, hát Quốc ca (Toàn thể đại biểu, giáo viên, học sinh dự Lễ đều hát

Quốc ca);

 • Đọc thư của Tổng bí thư- Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng năm học mới (toàn thể đại biểu, thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh tham dự Lễ khai giảng đứng dậy nghiêm trang trong thời gian đại biểu Lãnh đạo cao nhất dự Lễ đọc thư của Chủ tịch nước);
 • Diễn văn khai giảng của Hiệu trưởng nhà trường (thật ngắn gọn, không báo cáo về tình hình hoạt động của nhà trường);
 • Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới;
 • Các trường có Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thì công bố và tổ chức trao vào thời điểm sau diễn văn khai giảng của lãnh đạo nhà trường.
 • Các cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau Lễ Khai giảng; ban hành kế hoạch giáo dục nhà trường trong cả năm học bảo đảm nội dung chương trình giáo dục theo quy định. Việc tổ chức các hoạt động đầu năm học cần phù hợp với lứa tuổi học sinh, điều kiện của nhà trường, gắn với thực tế của địa phương và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.
 • Báo cáo nhanh về Phòng GDĐT số liệu thống kê đầu năm tại địa chỉ: https://tinyurl.com/BCkhaigiang trước 16h giờ ngày 04/9/2020 và gửi Báo cáo theo mẫu đính kèm về địa chỉ https://tinyurl.com/GuiBCnhanh 11h giờ ngày 05/9/2020  để Phòng GDĐT kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo phối hợp xử lý (nếu có).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt, thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn trên đây; bảo đảm tổ chức thành công Lễ Khai giảng, tạo khí thế phấn khởi bước vào năm học mới./.

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG PHÒNG

Như trên (để thực hiện);
– Sở GDĐT (để báo cáo);                                                          (Đã ký)
– Huyện ủy, HĐND, UBND huyện (để báo cáo);
– Lãnh đạo Phòng GDĐT (để chỉ đạo)
– Các bộ phận CM Phòng;
– Cổng TTĐT Phòng;
– Lưu: VT.                                                                                Lê Hữu Quynh